Ống gân thành đôi xẻ rãnh – Loại LP

Liên hệ

  • Thương hiệu : Bình Minh
  • Chủng loại : HDPE xẻ rãnh, LP
  • Quy cách nhỏ – lớn nhất : 110 mm – 500 mm
  • Tiêu chuẩn : EN 13476-3:2007 + A1:2009
  • Tiêu chuẩn : QCVN 16:14-2011/BXD
  • Tiêu chuẩn : DIN 4262-1:2001