Nút bịt ren PPR – Bình Minh

Liên hệ

  • Loại Sp : Nút bịt ren PPR
  • Thương hiệu : Bình Minh
  • Kích Thước: Ø20, Ø25.