Nối Ren Ngoài PPR Bình Minh

Liên hệ

  • Loại Sp : Nối Ren Ngoài PPR
  • Thương hiệu : Bình Minh
  • Kích Thước: Ø20, Ø25, Ø32.