Dây cáp bọc giáp

Liên hệ

  • Dây cáp bọc giáp
  • Ruột dẫn: Đồng
  • Cách điện PVC