Đá bó vỉa trắng suối lau cho giải phân cách 15x20cm

Liên hệ

  • Tên gọi: Đá bó vỉa trắng suối lau
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề mặt: Giải phân cách
  • Chủng loại đá: Đá Granite tự nhiên