Đá bó vỉa granite vàng Bình Định vát cạnh 18x22cm

Liên hệ

  • Kích thước: Cắt chuẩn theo kích thước yêu cầu 100x18x22cm bề mặt mài bóng mờ
  • Xuất xứ: Bình Định
  • Màu sắc: granite vàng
  • Ứng dụng: Lát vỉa hè, các công trình công cộng, nhà thờ họ…