Đá bó vỉa granite trắng Phù Mỹ – Bình Định 26x23cm

Liên hệ

  • Kích thước: Sản phẩm được cắt chuẩn theo kích thước yêu cầu như 100x26x23cm, 100x22x18cm, 100x25x15cm, 100x20x45cm,… bề mặt xẻ thô, mài thô, mài bóng mờ, nhám….
  • Xuất xứ: Bình Định
  • Bề mặt: Vát cạnh
  • Màu sắc: Trắng phù mỹ
  • Ứng dụng: Dùng để Bó vỉa hè, bó vỉa gốc cây…