Đá bó vỉa ghi xám vát cạnh 26x23cm

Liên hệ

  • Kích thước: 100x26x23cm
  • Bề mặt: Vát cạnh
  • Màu sắc: Ghi xám
  • Ứng dụng: Chủ yếu bó vỉa hè, dải phân cách, phục vụ các công trình bằng đá,…