Đá Bó vỉa Ghi Sáng Thanh Hoá Giải phân cách 10×20

Liên hệ

  • Chủng loại đá: Đá Granite tự nhiên
  • Bề mặt: Giải phân cách
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên gọi: Ghi Sáng Thanh Hoá