Đá bó vỉa ghi sáng 100x26x23cm

Liên hệ

Đá bó vỉa ghi sáng

  • Kích thước: 100 x 26 x 23cm, 100x22x18cm, 100x25x15cm, 100x20x45cm
  • Chủng loại: đá xanh đen
  • Ứng dụng: Bó vỉa hè, bó bồn cây, phục vụ các công trình bằng đá,….