Đá Bó vỉa Bazan Đen Bóng 20x30cm

Liên hệ

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Chủng loại đá: Đá tự nhiên
  • Tên sản phẩm: Bó vỉa Bazan
  • Bề mặt: Bóng