CXE/AWA − 0,6/1 KV & CXE/SWA − 0,6/1 KV

Liên hệ

Bằng băng màu:
+    Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+    Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.