Dây điện hạ thế CVV/DATA − 0,6/1 KV

Liên hệ

NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu cách điện:
+   Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – đen (trung tính) – xanh lục & vàng.
Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
+   Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – không vạch (trung tính) – xanh lục.