Cáp chống cháy 0,6/1kV

Liên hệ

TỔNG QUAN

Cáp chậm cháy CV/FRT dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình… cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • AS/NZS 5000.1
  • AS/NZS 1125
  • IEC 60332-1,3
  • BS 4066-1,3