CV – 0,6/1 KV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Liên hệ

NHẬN BIẾT LÕI

Bằng màu cách điện: Màu đen.

Hoặc theo yêu cầu khách hàng.