Cáp vặn xoắn hạ thế Cadivi LV­−ABC ­− 0,6/1 kV

Liên hệ

Phân loại cáp vặn xoắn hạ thế Cadivi LV­−ABC ­− 0,6/1 kV:

  • Cáp vặn xoắn hạ thế 2 lõi,ruột nhôm, cách điện XLPE
  •  Cáp vặn xoắn hạ thế 3 lõi,ruột nhôm, cách điện XLPE
  • Cáp vặn xoắn hạ thế 4 lõi,ruột nhôm, cách điện XLPE