Cáp trung thế treo 24kV CADIVI CV CX1V/WBC 95 12/20(24)kV

Liên hệ

Chiều dài đóng gói : 100m/cuộn

Điện áp danh định : 0.6/1kV

 Số lõi : 1