Cáp trung thế treo 24kV CADIVI CV CX1V/WBC 50 12/20(24)kV

Liên hệ

  • Model: CX1V/WBC-50-12/20(24)kV
  • Tiết diện: 50 mm²
  • Điện trở DC lớn nhất ở 20° : 0.387 Ω/km
  • Khối lượng cáp : 890 kg/km
  • Chiều dài cáp : 1.0 km