Cáp Trung Thế CADIVI CXV/SE/DSTA 24kV

Liên hệ

  • Kết cấu: 3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC.
  • Cấp điện áp: 12/20 (24) hoặc 12,7/22 (24) kV