Cáp trung thế 3 lõi CADIVI CV CXV/SE/SWA 3×95 12/20(24)kV

Liên hệ

  • Model: CXV/SE/SWA-3×95-12/20(24)kV
  • Tiết diện:  3×35 mm²
  • Điện trở DC lớn nhất ở 20° :  0.193 Ω/km
  • Cấu tạo ruột dẫn (N°/mm) : 19/CC
  • Đường kính ruột dẫn : 11.30 mm