Cáp trung thế 3 lõi CADIVI – CV CXV/SE/SWA 3×70 12/20(24)kV

Liên hệ

  • Model: CXV/SE/SWA-3×70-12/20(24)kV
  • Tiết diện: 3×70 mm²
  • Điện trở DC lớn nhất ở 20° : 0.268 Ω/km
  • Cấu tạo ruột dẫn (N°/mm) : 19/CC
  • Đường kính ruột dẫn : 9.70 mm