Cáp trung thế 3 lõi 24kV CADIVI – CV CXV/SE/SWA 3×35 12/20(24)kV

Liên hệ

  • Model: CXV/SE/SWA-3×35-12/20(24)kV
  • Tiết diện:  3×35 mm²
  • Điện trở DC lớn nhất ở 20° : 0.524 Ω/km
  • Cấu tạo ruột dẫn (N°/mm) : 7/CC
  • Đường kính ruột dẫn : 6.85 mm