Cáp trung thế 3 CADIVI CV CXV/SE/SWA 3×185 12/20(24)kV

Liên hệ

  • Model: CXV/SE/SWA-3×185-12/20(24)kV
  • Tiết diện: 3×185 mm²
  • Điện trở DC lớn nhất ở 20° : 0.0991 Ω/km
  • Cấu tạo ruột dẫn (N°/mm) : 37/CC
  • Đường kính ruột dẫn : 15.70 mm