Cáp Nhôm Trung Thế 1 Lõi AXV/S/DATA – CADIVI

Liên hệ

– Kết cấu: 1 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC.

– Cấp điện áp: 12/20 (24) hoặc 12,7/22 (24) kV