Cáp Nhôm AXV/SE-DSTA – Cáp Trung Thế CADIVI

Liên hệ

– Kết cấu: 3 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC.

– Cấp điện áp: 12/20 (24) hoặc 12,7/22 (24) kV