Cáp Điện Năng Lượng Mặt Trời DC 4mm2 CADIVI 1.5kV H1Z2Z2-K-4

Liên hệ

Cáp điện năng lượng mặt trời

  • Ruột dẫn: Đồng mềm tráng thiếc
  • Cách điện: XLPO
  • Vỏ: XLPO