Cáp Điện CXV/S/AWA – Cáp Trung Thế 24kV CADIVI

Liên hệ

  • Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 5935-1/IEC 60502-2.
  • Kết cấu: 1 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, giáp sợi nhôm bảo vệ, vỏ PVC.