Cáp trung thế ruột đồng CADIVI CXV/SE/SWA – 24kV

Liên hệ

– Kết cấu: 3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp sợi thép bảo vệ, vỏ PVC.

– Cấp điện áp: 12/20 (24) hoặc 12,7/22 (24) kV