Cáp CXV/S/DATA – Cáp Đồng Trung Thế CADIVI 24kV

Liên hệ

  • Kết cấu: 1 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC.
  • Cấp điện áp: 12/20 (24) hoặc 12,7/22 (24) kV