Bó vỉa bê tông đúc sẵn 20x30cm

Liên hệ

Loại sản phẩm: Bó vỉa bê tông đúc sẵn 20x30cm

Kích thước:

  • Mặt cắt ngang: 20cm
  • Chiều cao: 30cm
  • Chiều dài: 100cm