Bó vỉa bê tông 20x47cm

Liên hệ

  • Kích thước: 20x47cm
  • Chất liệu: Bê tông đúc nguyên khối
  • Ứng dụng: sử dụng rộng rãi trong các công trình đường giao thông lớn nhỏ.