Bó vỉa bê tông 15x30cm

Liên hệ

  • Kích thước: 15x30cm
  • Chất liệu: Bê tông đúc nguyên khối
  • Ứng dụng: sử dụng rộng rãi trong các công trình đường giao thông lớn nhỏ.