Bó vỉa bê tông 15x15cm

Liên hệ

  • Bó vỉa bê tông 15x15cm
  • Kích thước: 15x15cm
  • Chất liệu: Bê tông đúc nguyên khối
  • Ứng dụng: sử dụng rộng rãi trong các công trình đường giao thông lớn nhỏ.