Bê tông nhựa nguội – Carboncor Asphalt

Liên hệ

  • Giá từ 125.000 – 150.000vnd Tuỳ theo số lượng
  • Công dụng:
  • Dặm vá, sửa chữa lại các đoạn đường bị hư hỏng
  • Dặm vá các đoạn đường thi công, sửa chữa đường ống điện – nước
  • Sửa chữa các loại mặt đường theo tiêu chuẩn TCVN 4054: 2005,..