Bê tông nhựa nguội Asphalt

Liên hệ

  • Sản phẩm có giá từ 125 – 150.000 vnd tuỳ theo đơn hàng
  • Bê tông nhựa nguội được sử dụng cho:
  • Dặm vá, nâng cấp đường hư hỏng
  • Sửa chữa đoạn đường thi công, đường ống điện – nước
  • Nâng cấp, sửa chữa các mặt đường tiêu chuẩn TCVN 4054:2005