Dây điện hạ thế CÁP AVV/DATA – 1 LÕI

Liên hệ

NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu cách điện:
+   Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – đen (trung tính) – xanh lục & vàng
Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
+   Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – không vạch (trung tính) – xanh lục