Dây điện hạ thế AV ­– 0,6/1 KV

Liên hệ

NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu cách điện: Màu xám.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.