Ống Nước Tiền Phong HDPE – PE 80 – Ø90

Liên hệ

  • Loại ống : Ống Nhựa HDPE PE80 – Ø90
  • Thương hiệu : Tiền Phong
  • Ứng dụng: Truyền – dẫn hệ thống nước sinh hoạt và nước thải sinh hoạt